Ви знаходитесь тут: КУ ЦПРПП Лозівської міської ради»Супровід дистанційного навчаннчя

Супровід діяльності педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання: діагностика, аналіз, потенціал

 

Дистанційна освітня діяльність: володіння сучасними сервісами та застосунками електронної комунікації всіма учасниками освітнього процесу

(нарада керівників закладів освіти 23.04.2020)

 

Рекомендації:

  1. Керівникам закладів освіти:
  2. З метою повної узгодженості між педагогами, учнями та їх батьками проаналізувати в закладі стан організації дистанційного навчання щодо використання різних технологій та форм навчання з опорою на їх дієвість та ефективність.
  3. Популяризувати серед школярів проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», перегляд якого не потребує доступу до мережі Інтернет та наявності комп’ютерного обладнання (адже телевізор є в кожній родині).
  4. Рекомендувати педагогам практикувати проведення уроків в режимі онлайн-конференцій, до навчальних матеріалів додавати докладня інструкції з виконання, вказувати час, який потрібен для виконання завдання, створювати навчальний матеріал через Google-документ чи Google-таблицю, оскільки у такий спосіб зручно моніторити роботу дітей, спрямувати її й допомагати учням.
  5. Пропонувати виконувати тести на платформах Google Classroom, Naurok, Moodle тощо за вибором учителя та з урахуванням можливостей учня, а письмові роботи, у тому числі диктанти, усні перекази, читання на пам'ять вірша та прозових текстів, презентації та захист проєктів тощо із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах.
  6. За відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет рекомендувати виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та інш.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Factbook тощо), або іншими засобами поштового зв’язку.
  7. Контролювати обсяг завдань і онлайн-уроків з метою уникнення перевантаження учнів.
 1. Територіальним методичним об’єднанням продовжити практику проведення інтегрованих методичних заходів вчителів-предметників з учителями інформатики з метою оволодіння сучасними сервісами електронної комунікації учасників освітнього процесу.

 

Онлайнова складова у різних комбінаціях синхронного та асинхронного режимів

(нарада керівників закладів освіти 17.11.2021)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1. Довести до відома педагогів результати діагностики онлайнової складової дистанційного навчання у різних комбінаціях синхронного і асинхронного режимів.

2. Залучати всіх вчителів до різних  форматів навчання (синхрон, асинхрон) з метою створення освітнього комунікативного простору та забезпечення  комунікації з кожним учнем.

3. Сприяти підвищенню навчальної дисципліни всіх учасників освітнього процесу і вирішенню організаційних питань в межах проведення синхронних занять.

4. Здійснювати систематичний  внутрішній аналіз онлайн – уроків, їх   структури і змісту, за підсумками якого надавати  адресні рекомендації вчителям. 

5. Акцентувати увагу на практичному спрямуванні навчання, використовуючи інтерактивні методики та техніки.

6. Спрямувати вектор уваги на дотримання вчителями обмежень часу безперервної роботи з технічними засобами навчання, керуючись  чинним  санітарним  регламентом.

 

 

Якість освітнього процесу, контент уроків та форми взаємодії

з учнями під час синхронних уроків

  (нарада керівників закладів освіти 12.02.2022)

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1.З метою якісної організації освітнього процесу в період карантинних обмежень забезпечувати вчасне складання розкладу уроків відразу після рішення КТЕБ та НС Лозівської міської територіальної громади.

2. Сприяти навчанню вчителів, які не опанували інструменти дистанційних технологій та не проводять уроків у синхронному режимі.

3. Забезпечити дотримання академічної доброчесності вчителів при користуванні навчальними матеріалами, взятими на теренах Інтернету, складання інструкцій для учнів при виконанні завдань, підвищення якості зворотного зв’язку, наявність критеріїв оцінювання за певний вид робіт.

  

Якість   відвідування здобувачів освіти онлайн-занять  у синхронному режимі

(нарада керівників закладів освіти 16.05.2022)

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Керівникам закладів загальної середньої освіти скоординувати спільну діяльність класних керівників, учнів та їх батьків щодо покращення ситуації з питань відвідування онлайн-занять здобувачами освіти, зокрема, учнями 11-х класів в умовах завершення навчального року.

Онлайн-заняття в закладах дошкільної  освіти та в 1-х і 5-х  класах закладів загальної середньої освіти

 (нарада керівників закладів освіти 17.10.2022)

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Керівникам закладів освіти  :
  1. 1.Встановлювати налагоджені зв’язки між учителями-предметниками, учителями початкових класів та вихователями дошкільних закладів з метою взаємодопомоги в роботі.

 1.2.Спрямовувати освітній процес на формування ключових компетентностей учнів,  зосередження  увагу на процесі й результаті навчання, на надання критеріїв оцінювання під час виконання завдань учнями.

1.3. Активно впроваджувати різні форми організації  діяльності учнів, застосовуючи ефективну навчальну взаємодію та співпрацю  у парах, в групах,  командах  із    використанням  застосунків   сервісів ZOOM і MEET.

1.4.Акцентувати увагу на постійному здійсненні формувального оцінювання навчальних досягнень учнівства, застосуванні емотиконів у формуванні позитивної взаємодії з однокласниками і педагогами   та наданні  зворотнього  зв’язку щодо їх навчального поступу.

1.5.Координувати дотримання балансу між обсягом мовленнєвої активності вчителя та мовленням учнів, активного  включення в освітній процес дітей з ООП.

1.6.Відстежувати наявність на уроках  різних видів   рухової активності, психологічних розвантажень, гімнастики для очей тощо  з метою  формування в учнів   здорового та безпечного способу життя.

1.7. Сприяти включенню в онлайн –уроки національно- патріотичного компоненту з метою формування національно  свідомого громадянина –патріота.

 

 1. Комунальній установі «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (директор Охрончук Н. М.)  на зустрічах професійних спільнот висвітлювати питання щодо максимального використання можливостей сервісів для проведення синхронних та асинхронних занять.

 

Дистанційна освітня діяльність в 9-х, 11-х класах  закладів загальної середньої освіти

 (нарада керівників закладів освіти 24.11.2022)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

   1.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1.1.   Сприяти  максимально ефективному     чергуванню  режимів синхронного та асинхронного навчання в період відключення світла, при цьому не знизити рівень знань дітей та зберегти якість освіти старшокласників..
 

1.2. Рекомендувати вчителям грунтовно проаналізувати навчальний матеріал:  переглянути, які теми можливо об'єднати, інтегрувати з темами інших предметів,   самостійно  опрацювати учням, а які – розглянути  лише синхронно; використовувати функцію запису відеоуроків та викладати їх на освітніх платформах , надаючи доступ до перегляду в зручний для здобувачів освіти час;

 з'ясовувати,  які теми опановані  учнями на належному рівні, а які потребують доопрацювання і для надолуження матеріалу    використовувати резервні години,  передбачені кожною навчальною програмою.
 

2.Комунальній установі «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (директор Охрончук Н. М.) спільно з педагогами в рамках Лозівської школи онлайн розробити допоміжні  оптимізовані освітні  ресурси з  української  мови, історії України та  математики, які слугуватимуть підготовкою старшокласників до НМТ  з даних предметів.     
                      

Ефективні практики взаємодії учасників освітнього процесу закладів дошкільної освіти Лозівської громади у дистанційному форматі

             

У вересні 2022 року  Центром професійного розвитку педагогічних працівників для професійної спільноти вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Лозівської територіальної громади  проведено   «Методичну студію» з теми  «Технології дистанційного навчання». 

Мета заходу – проаналізувати  напрацювання та недоліки в організації системи дистанційного навчання, розроблення корекційних заходів по ліквідації прогалин у знаннях педагогів за конкретний період.

На зустрічі обговорювалися  питання застосування онлайн-ресурсів при  підготовці та проведенні занять, опановування різноманітними методами  та платформами  для роботи з дітьми.  

 

Протягом вересня-жовтня   консультантами КУ «ЦПРПП» на запрошення адміністрації та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти Лозівської громади  були проведені виїзні консультації «Дистанційна діяльність у закладі дошкільної освіти».

Консультанти надали професійну та максимально корисну інформацію щодо організації дистанційного навчання вихованців закладів дошкільної освіти.

Всі присутні змогли отримати практичні навички роботи з інтернет-сервісами, застосунками та платформами. Окреме питання було приділено роботі та організації роботи з батьками і дітьми через функціонал та можливості веб-ресурсу Google-клас.